Garantie

Garantiebepalingen

De Garantie op een verstopping is één maand.

Als de verstopping zich binnen deze maand voordoet, zal deze kosteloos ontstopt worden.

De garantie op reparaties en herstelwerkzaamheden is één  jaar.

Deze zullen binnen de garantietermijn kosteloos gerepareerd worden.

Deze garantie vervalt indien:

Er bouwafval in de afvoerleiding, standleiding of het hoofd riool zit

De verstopping zich buiten uw woning bevindt (dit valt onder de verantwoording van de Gemeente)

De verstopping veroorzaakt is door wortel groei in het riool

Er een breuk zit in de afvoerleiding, standleiding of het hoofd riool

Er een bouw en/of constructie fout wordt vastgesteld

In bovenstaande gevallen dient u de afgesproken kosten gewoon te voldoen.

U dient contant of met pinbetaling direct met onze medewerker af te rekenen.

Toeslagen

Op onze standaard tarieven zijn onderstaande toeslagen van toepassing:

• weekdagen van 17.00 – 08.00 uur: 100%
• weekend: 100%